Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 19.10.2011 Junggesellenabschiedsparty

Z někotrymi přełožkami do serbšćiny so tež rěčespytnicy bědźa. Přikład za to je němske słowo „Junggesellenabschschiedsparty“, za kotryž pytaše njedawno rozhłosownica serbski ekwiwalent. Ze štyrjoch słowow wobstejaca němska zestajenka pomjenuje swjedźeń krótko do kwasa, a to jenož mužow. Hižo přełožk prěnjeho čłona zestajenki je problematiski: serbsce praji so za „Junggeselle“, zo je to nježenjenc, štož pak w datym konteksće ani njetrjechi, wšako chce so wony pachoł woženić. Tuž njeby přełožk rozžohnowanski swjedźeń, resp. rozžohnowanska party nježenjenca  korektny był, skerje je wony swjedźeń rozžohnowanje z přećelemi. Dokelž pak je ćežko, tež hišće publikum woneho swjedźenja wopisować, namjetuju prosće: dokwasna rožžohnowanska party z mužemi . Přidawk „z mužemi“ bych tohodla wužiwała, dokelž wuhladach njedawno tež črjódu młodych holcow  ze sektowymi blešemi po měsće běhajo, štož bě wočiwidnje „dokwasna rozžohnowanska party z přećelkami“.