Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 09.05.2012 Erdmännchen

Wěsće wy, što ma być zemski mužik? Njejedna so wo někajku mytisku bytosć a tež nic wo diskriminěrowace pomjenowanje mužow, ně, zemski mužik je posłowny přełožk pomjenowanja zwěrjatkow, kotrymž so w němčinje „Erdmännchen“ praji.
W tutym zwisku nadeńdźechmy njedawno w Serbskich Nowinach dalši přełožk, a to “hrjebak”.  Přełožk zwisuje z tym, zo so wone małe a něžne, we wjetšich swójbnych cyłkach bydlace stworjenja ze skupiny mangustow, takrjec do zemje zahrjebaja. Z tuteje přičiny móžemy tež serbsce prajić, zo je to hrjebak, hrjebace zwěrjatko abo tež hrjebačk. Snano je nětko w nalěću dobra składnosć za to, zaso raz do zwěrjenca abo do coologiskeje zahrody hić a  takrjec připódla dźěćom abo wnučkam tež  serbske mjena zwěrjatow do pomjatka zwołać, wěm, zo so tuchwilu we Wojerowskim zwěrjencu taflički ze serbskimi mjenami přihotuja a potom móžeće sami hladać, što su na přikład włosata mangaba, hyacintowy ara abo tež běłočećikata wopička.