Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 11.04.2012 Dunkelziffer

W zwisku z oficialnymi statistikami a ličbami čitamy w němskich tekstach husto njeoficialne přispomnjenje, kotrež so takle formuluje: Die Dunkelziffer ist höher.

Njedawno so něchtó wopraša, kak móhli wony komentar serbsce wuprajić. Zawěsće mi přihłosujeće, zo němska zestajenka Dunkelziffer w serbšćinje žana ćmowa ličba njeje. Tež namjet: Njeznata ličba je wyša mje njepřeswědči. Hdyž ličba scyła znata, potom tež twjerdźić njemóžu, zo je wona wysoka abo wyša hač w statistice wozjewjena. Njeznatu ličbu njemóžu kwalifikować, wšako ju scyła njeznaju. Z tuteje přičiny namjetuju přełožk: Dokładna ličba znata njeje, kotryž móže so wotpowědnje komentować: Dokładna ličba znata njeje, ale je prawdźepodobnje wyša. Je to neutralny wotpowědnik, kotryž nima wony mystiski, haj trochu negatiwny přisłód němskeho słowa. W oficialnych kontekstach pak je přełožk korektny, a tak přełožuje so tež wobrot: im Dunkeln tappen ze słownej skupinu w njewěstym być, a nic: w ćmowym być.

Nětko pak kónc ćěmnych a ćmowych myslow -  přeju wam swětły a rjany nalětni dźeń!