Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 28.03.2012 Boleraz

„Boleraz, boleraz, zeleny boleraz“, kotry Serb, kiž lubuje přećelnu bjesadu, njeje tutón rjany spěw hižo dźesatki razow z cyłeje šije zanošował?

Tola što rěka słowo „boleraz“, lědma štó wě. W serbskich słownikach so wone njenamaka, ani w fachowych terminologijach. Tuž prašejmy so, zwotkel so naš spěw bjerje. Zwjetša měnja ludźo, zo je to serbski ludowy spěw. Tola hdyž pohladamy do „Towaršneho spěwnika“, zwěsćimy, zo je to mylenje. Čitamy tam, zo je hłós čěski a zo su słowa wot Hermana Šlecy. Cyle prawa pak ani ta informacija njeje, dokelž jedna so wo słowakski spěw, a tekst njeje Herman Šleca zbasnił, ale přebasnił. A při tym je ze słowakšćiny přewzał zeleny boleraz. Tute pomjenowanje rostliny njeje w čěšćinje ani w serbšćinje znate, ale wo kajku rostlinu dźe? W słowniku sym wuslědźiła zo je jeje łaćonske mjeno Vinca major, němsce Immergrün, serbsce je to barbjenk, podobne słowo matej čěšćina a pólšćina, barvinek resp. barwinek. Tuta přecozelena rostlina je symbol za swěrnu lubosć a jewi so na přikład w ukrainskej folklorje we wšelakich ludowych nałožkach, mjez druhim bjerjechu jeje hałžki za njewjesćinski wěnčk. A z tutej symboliku hodźi so wón tež wulkotnje do našeje słowaksko-serbskeje pěsnički.