Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 23.01.2013 Vorsorgevollmacht

Hakle njedawno je so serbski rozhłós wěnował temje zastarowanja a hladanja staršich ludźi. W tutym zwisku je awtor přinoška rěčał wo wšelakich formalno-juristiskich zasadach a je mjez druhim naspomnił němske słowo „Vorsorgevollmacht“. Dokelž njeje słowo hišće w słownikach zapisane, bě to wězo wužadanje za mnje, namjetować wotpowědny serbski ekwiwalent. Němske słowo „Vollmacht“ přełoži so jako połnomóc do hornjoserbšćiny, w němsko-hornjoserbskim słowniku noweje leksiki jewi so tohorunja wuraz społnomócnjenje. Prěni čłon němskeje zestajenki „Vorsorge-“ móžemy ze staraćelski přełožić a tak tworimy serbski wotpowědnik staraćelska połnomóc. Dalši namjet rěka staraćelske społnomócnjenje a pomjenuje tež wony dokument, kotryž je trěbny we wěstych akutnych situacijach. Snano na tajke nuzowe pady ani hišće njemyslimy, ale woznam so starosćić wo něšto abo wopisowanje wašnja starosćiwje nam potwjerdźitej, zo jedna so wo wažnu a trěbnu wěc.