Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 25.09.2013 Platzkarte

Ein festlich gedeckter Tisch
prawa za wobrazy: colourbox

Platzkarte, tak praji so němsce tež wonym kartkam, kotrež připokazuja hosćom najwšelakorišich swjedźenjow wěstne městno za blidom. Njedawno přemyslowachmoj zhromadnje ze serbskej spisowaćelku wo serbskim pomjenowanju. Posłowny přełožk němskeje zestajenki „Platzkarte“ by rěkał městna abo městnowa kartka. Dokelž pak wotpowěduje wotwodźenka lěpje słowotwórbnym modelam hornjoserbskeje spisowneje rěče, wužiwa so deriwat měsćenka, na přikład jako pomjenowanje lisćikow za ćah, kotrež garantuja jěducym wěste městno w ćahu. W podobnym zwisku wužiwaja so wone, husto tež rjenje wupyšene kartki, na swjedźenjach, kotrež so na blida stajeja. Tu njebych rěčała wo kwasnych abo wo narodninskich měsćenkach, ale skerje wo měsćenkach za kwasne blido, wo měsćenkach za narodninske blido abo wo měsćenkach za hosćinu. A dokelž so wonym kartkam němsce tež „Tischkarten“ praji, je tohorunja přełožk blidowe kartki akceptabelny.