Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 27.11.2013 Natutkani

Seit Theo Lute (Ulrich Thein) seinen einzigen Sohn bei einem Autounfall verloren hat, ist er dem Alkohol verfallen und vernachlässigt seine Autowerkstatt
prawa za wobrazy: MDR/DRA/Johann Wioland

We wobchadnych powěsćach njedawno čitach, zo je najskerje awto samo wot so jěło, dokelž so při wobchadnej kontroli nichtó přiznać nochcyše, zo bě awto wodźił. Jako přičina za tutón fenomen poda so, zo běchu wšitcy třo w awće sedźacy „alkoholej porjadnje přirěčowali“. To pak bě zaso raz němčina ze serbskimi słowami – kmótřił bě němski wobrot „sie hatten dem Alkohol zugesprochen“. Ně, serbsce móžemy přirěčować čłowjekej, druhdy tež choremu swinjeću, ale zawěsće nic alkoholej. Měnjene drje bě, zo běchu naši třo pasažěrojo potajneho njepřitomneho šofera chětro hłuboko do škleńčki abo do bleše pohladali, zo běchu sej jedyn za kornar kidnyli, zo běchu sej suche šije wopłoknyli abo jazyki womačeli, sej sćerba kupili, bańku zběhali, škleńčkowali a běchu tohodla tak natutkani abo skurjeni, zo so chłostanja za jězdźenje pod wliwom alkohola bojachu. Prajće jenož, zo nimamy dosć serbskich wurazow za tutkanje, zo dyrbimy sej je z němčiny přełožować.