Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 22.01.2014 „Blitzer“

Lubi připosłucharjo, je so Wam tež hižo tak zešło, zo sće z awtom po puću domoj byli abo něhdźe druhdźe chwatali a cak – bórze po tym doleći Wam drohe foto do domu. Zawěsće so potom tež mjerzaće, zo je „blycer“ Was „blycwał“. Znajmjeńša jednu radu za Was w tym zwisku mam: Kak móžu tomu „blycerej“ serbsce prajić. Policajski aparaćik, kotryž spěšnosć měri a při překročenju dowoleneje spěšnosće nas fotografuje, je prosće „błyskač“. Je to wot werba błyskać z pomocu přiwěška ‑ač abo ‑č wotwodźeny substantiw, kotryž pomjenuje wěsty srědk abo nastroj, potajkim je błyskač něšto, z čimž so błyska resp. je to aparat, kotryž błyska. Nimamy wjele tajkich słowow w serbšćinje, kotrež so takle tworja. Někotre pak zawěsće tež znajeće, na přikład je substantiw kałač – wotwodźeny wot werba kałać – něšto, z čimž so kała abo něšto, štož kała. Potajkim, hdyž sće zaso jónu přespěšnje po puću, mysliće na to, zo su wobrazy wot fotografa lěpše a tuńše hač te wot błyskača.