Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 18.06.2014 … sej psa „připołožić“

Njedawno sym słyšała jako dobru radu za strowotu, zo měł sej čłowjek „psa připołožić“. Prašam so, hdźe abo k čemu bych toho psa připołožić měła. A kajki wužitk za strowotu móhło to měć? Abo měła sej tu sadu radšo do němčiny přełožić a potom hakle za jeje zmysłom pytać? „Sich einen Hund zulegen“ – to drje je němska formulacija, kotraž je tu jako přikład słužiła. Struktura werba zu-legen wšak wotpowěduje dokładnje serbskemu werbej při-połožić. A woprawdźe móžemy za „zulegen“ druhdy serbsce prajić „připołožić“. Móžemy na př. šćěpku připołožić – „ein Scheit zulegen“ abo „einen Zahn zulegen“. To pak njeńdźe při přenjesenym woznamje „sich etwas zulegen“ w zmysle „anschaffen“ – tu prajimy serbsce zrozumliwje a korektnje, zo měł sej čłowjek psa wobstarać. A to móže woprawdźe strowoće tyć, wšak nuzuje tajki štyrinohač swojeho knjeza abo swoju knjeni k wšědnemu pohibowanju na čerstwym powětře – tuž rěka dobra rada za strowotu: wobstarajće sej psa abo mojedla tež psyka abo psyčka.