Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 17.07.2014 „Euro-Neiße-Ticket“

Na internetowych stronach Wobchadneho zaměroweho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska namakaš wulki dźěl informacijow tež w serbskej rěči. To je chwalobna wěc, a z wjetšeho dźěla je to tež w dobrej serbšćinje napisane. Wězo jewja so při přenjesenju tajkeho tematisce dosć specifiskeho wobłuka problematiske pady. Ćeže činja předewšěm němske zestajenki, wosebje hdyž maja wjac hač dwaj wobstatkaj. Tak je to tež pola specielneho poskitka z mjenom Euro-Neiße-Ticket, kiž je přełoženy jako Euro-Nysa-tiket. To wšak chětro lěpi na němskej předłoze a njewotpowěduje tak prawje serbskemu wašnju słowotwórby. Widźimy to na samsnej internetnej stronje při němskej zestajence Euro-Neiße-Region, kotremuž wotpowěduje zeserbšćeny region Euro-Nysa. Runje tak móže so tola tež prajić jězdźenka Euro-Nysa abo tiket Euro-Nysa abo hišće lěpje cyle jasnje a zrozumliwje: jězdźenka za region Euro-Nysa.

Za syć čarow, na kotrychž móžeš tajke jězdźenki wužiwać, poskića so Euro-Neiße-Liniennetzplan – to je hižo komplikowaniši pad. Přełožk na mjenowanej stronje rěka plan Euro-Nysa-linijoweje syće – tu je nowowutworjena zestajenka Euro-Nysa-linija samo zakład za wotwodźenku Euro-Nysa-linijowy. Jako serbšćinje lěpje wotpowědowacy ekwiwalent bych tu namjetowała wobšěrnišu wjazbu: syćowy plan za linije regiona Euro-Nysa – tuta konstrukcija drje je dlěša, ale za to derje zrozumliwa.