Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 03.09.2014 „Kornmarkthaus“

Wšudźe so twari, a tak mamy tež w Budyšinje  – abo kaž so tež praji: w měsće –tuchwilu w centrumje hišće wulke twarnišćo tam, hdźež steješe něhdy wysokodom. Mi so moderny a pisany nowotwar lubi, a zwjeselace je, zo chcedźa mějićeljo domskeho tak wjele kaž móžno dwurěčnje, to rěka: němsce a serbsce pomjenować. A tak wobroćichu so njedawno z prašenjom na rěčespytnikow, kak měło so němske „Kornmarkthaus“ do serbšćiny přełožić. Eksistuje hižo serbski ekwiwalent za mjeno nakupowanišća na Žitnych wikach, a tohodla rěka „Kornmarkt-Center“ – Center na Žitnych wikach, a němskeKornmarkt-Passagensu Pasaže na Žitnych wikach. Po samsnym mustrje tworimy serbski wotpowědnik za Kornmarkthaus. Njebudźe to potakim žadyn žitnowičny dom, ale oficialne pomjenowanje rěka: Dom na Žitnych wikach. Nětko so jenož hišće nadźijamy, zo so mjeno tež korektnje pisa – a potom so wjeselimy nad dalšimi dwurěčnymi pomjenowanjemi w zjawnosći.