Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 15.10.2014 „pudelwohl“

Lubi připosłucharjo, zawěsće znajeće němski wuraz „sich pudelwohl fühlen“. Kak da byšće Wy k tomu serbsce prajili: so čuć kaž pudl? – To drje funguje jenož z posměwkom. Němski wobrot „sich pudelwohl fühlen“ wupraja, zo so něchtó jara derje abo njesměrnje derje čuje. A tole bych tež namjetowała jako serbski wotpowědnik: dźěći su so při swojej wuprawje jara derje čuli abo mjez nowymi kolegami čuje so wón njesměrnje derje abo bóle knižnje zwuraznjeny wona so čuje doma přewšo derje. Dalše móžnosće su: so čiły a strowy čuć, so wšón zbožowny abo rozwjeseleny čuć. Podobnje postupuja tež w druhich rěčach, w rušćinje abo jendźelšćinje. W jednym pólskim słowniku namakach pak jako wotpowědnik něšto kaž so čuć kaž w sedmych njebjesach, ale to njeje to samsne, je skerje schodźenk wyše. Hdyž je něchtó w sedmych njebjesach, je wón přewšo zbožowny. A to je zawěsće kóždy z nas raz był – abo to snano dźensa hišće budźe.