Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 05.11.2014 „Bereitschaftsdienst“

W někotrych powołanjach dyrbiš wodnjo a w nocy někomu k dispoziciji stać. Němska zestajenka „Bereitschaftsdienst“ so přełožuje jako „hotowostna słužba“, a tak steji tež w dwurěčnych słownikach. Čłowjek, kiž wonu słužbu wukonja, je potajkim hotowy, to rěka přihotowany na to, hnydom zapřimnyć. Wostanje pak doma abo je telefonisce docpějomny. Tohorunja znata je forma, kotraž rěka němsce „Notdienst“, a tež serbski wotpowědnik nuzowa słužba sugeruje, zo ma so słužbu wukonjacy, na přikład lěkar, jenož w akutnych padach zawołać. Tež zwonka rěčnych hodźin abo słužbnych časow poskićuja mjez tym firmy, institucije abo předewzaća móžnosć, so z nimi skontaktować a wabja z podaćom telefoniskeho čisła. Němski napis „Sie können uns Tag und Nacht erreichen“ so tuž přełoži, „zo móžeće nas wodnjo a w nocy docpěć“, štož rěka, zo je słužbu wukonjacy wodnjo a tež w nocy k dispoziciji – a prepozicija „w“ – potajkim „w nocy“ so drje njewurjekuje, ale so tola pisa.