Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 19.11.2014 „britwička“

Naši rozhłosownicy wumysla sej přeco zaso wulosowanske akcije ze zajimawymi prašenjemi. Njedawno dźěše wo nastroje, kotrež znajemy z NDRskeho časa. Jedyn z nich bě pisanska mašina – husto marki Erika. Tu stej dźensa zwjetša wutłóčiłoj kompjuter a ćišćak. Jedna z připosłucharkow, kotraž bě klepotanje prawje spóznała a w rozhłosu zazwoniła, wustojnje rozkładźe, kak so postupowaše, hdyž bě so pisanski zmylk stał: Nó to mějachmy tippex a rasierklinku. Na tym druhim słowje pak so kusk zasrěbnych. Nima da němske słowo Rasierklinge serbski wotpowědnik? Ju wšak, ale z rozšěrjenjom elektriskich truhadłow abo truhanskich aparatow je so wón snadź pozabył. Naš nan truhaše so bjez mašinki, namydli sej brodu ze seršćowcom (pinzlom) a w ručnym truhanskim aparaće měješe woclanu britwičku, kiž hodźeše so wuměnić, hdyž bě tupa. A runje tajke britwički wužiwachu pisarki k wudrapanju zmylkow, tola dyrbjachu kedźbować, zo njebychu ze zmylkom hnydom dźěru wudrapali. To mamy so dźensa z kompjuterom woprawdźe lochšo.