Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 24.12.2014 „Herzschrittmacher“ a „Schrittzähler“

Zasadźenje moderneje techniki we wobłuku mediciny je w zašłych lětdźesatkach pomhało žiwjenje tójšto čłowjekow wuchować abo polěpšić. K trochu staršim aparaćikam słuša tak mjenowany „Herzschrittmacher“. W němsko-hornjoserbskim słowniku namakamy za to dwaj serbskej wotpowědnikaj: pohonjak wutroby a wutrobowy kročelak. Prěni wuraz (pohonjak wutroby) zwuraznja činitosć, kotruž tutón nastroj wukonja: Wón pohonja resp. pohonjuje z pomocu elektriskich impulsow wutrobowy muskl, zo by so dale rytmisce pohibował. Potajkim hodźi so nimo wuraza „pohonjak“ tež „pohonjowak“, wšak je to stajnje so wospjetowaca činitosć. Po přikładźe delnjoserbšćinje hodźi so tež prajić stimulator wutroby resp. stimulator za wutrobu resp. w fachoweh rěči kardiostimulator (po čěšćinje).  Druhi w słowniku podaty serbski wotpowědnik „kročelak“ bych radšo za dalšu technisku nowostku wužiwała, mjenujcy za ně. „Schrittzähler“. Kročelak je nastroj, kotryž kročele liči. Móžu sej jón rano do zaka tyknyć a wječor mi přeradźi, kelko kročelow sym činiła a tole přeličić na metry abo samo kilometry. Tajki kročelak wužiwa so wosebje při sportowanju abo pućowanju, w přiběracej měrje pak tež w strowotnistwje, zo bychu ludźo lěpje kontrolować móhli, hač so dosć pohibuja.