Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 21.01.2015 „Apnoetauchen“

Za někotrych je to njepředstajomne, za druhich je to sport: nurjenje bjez pomocnych srědkow. Fachowy wuraz za to rěka němsce „Apnoetauchen“. A serbsce? Sym čitała serbski wuraz „apnoenurjenje“; tworjeny po wobchadnorěčnym mustrje, ale po mojim měnjenju scyła trěbny njeje. Serbšćina wužiwa město zestajenkow zwjetša kompleksne pomjenowanja, wobstejace na přikład z adjektiwa a substantiwa. Pola „Apnoetauchen“ je tworjenje adjektiwa wot cuzeho słowa „apnoe“ trochu spodźiwne, ale móžne, mjenujcy „apnoeske nurjenje“. Takle by snadź ryzy fachowy wuraz rěkać móhł. Dźe pak tež hinak. W němčinje praji so nimo „Apnoetauchen“ tež „Freitauchen“; po tutym mustrje móžemy serbsce prajić „swobodne nurjenje“. To je samo lěpši wuraz hač jendźelske słowo freediving, kotrež so w pólšćinje wužiwa. A wězo namakamy dalše wotpowědniki, kotrež wobsteja ze serbskich słowow, mjenujcy bjezdychowe nurjenje, nurjenje bjez dycha abo  nurjenje bjez dychanja.