Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje (15.04.2015) „Strampler“

Ein schlafendes Baby
prawa za wobrazy: colourbox

„Stars im Strampler“ mjenuje so wosebita rubrika w Sakskich Nowinach – a tam pokazuja so fota narodźenych dźěći a podawaja so někotre informacije, mjez druhim kak wulke a ćežke běchu ćěšenki při porodźe, hdźe swójba bydli atd. Podobnu rubriku w Serbskich Nowinach – hišće – nimamy. Kak pak bychmy ju serbsce pomjenowali? Za němske „Strampler“ podawatej so w Němsko-hornjoserbskim słowniku namjetaj babyjowy abo ćěšenkowy woblečk. Njedawno zasłyšach tež wuraz ćěšenkowe cholowčki. Tu potajkim při přełožowanju motiw němskeho werba „strampeln“, serbsce kopać žanužkuli rólu njehraje. Dopomnimy so na njedawnu akciju Domowiny, jako dóstachu nowonarodźene serbske dźěći wosebity dar předsydy. Tole njebě woblečk, ale pulowerk, na kotrymž steješe „Mój přichod leži we Łužicy“. Snano bórze dalše tajke akcije sćěhuja, tež z babyjowymi abo ćěšenkowymi woblečkami