Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje (27.05.2015) „Masern“

Impfspritze liegt auf Impausweis
prawa za wobrazy: Colourbox.de

W zašłej zymje bě jedna tema přeco zaso aktualna w medijach: wosypicy, němsce Masern. Ja chcu so dźensa zaběrać z pochadom serbskeho wuraza wosypicy. W staršej serbšćinje so tutón wuraz mjenujcy njejewi, ale wužiwaše so – kaž dźensa hišće we wobchadnej rěči – němska požčonka “mozery”. Serbske słowo wosypicy namaka drje hakle srjedź 19. lětstotka puć do spisowneje hornjoserbšćiny. Rěčespytnicy a druzy prócowachu so tehdy wo wučisćenje spisowneje hornjoserbšćiny wot njetrěbnych germanizmow a wuměnichu tohodla wšelake němske požčonki přez čěske, pólske a zrědka delnjoserbske słowa. K tomu liči tež serbski wuraz wosypicy, kotryž je we wjetšinje delnjoserbskich dialektow kaž tež we Wojerowskim dialekće znaty jako wóspice, wósepice resp. wosypicy. Tež w druhich słowjanskich rěčach znaja słowa ze samsnym zdónkom a samsnym resp. podobnym woznamom (Masern, Röteln, Pocken). Jedna so drje wo staru wotwodźenku wot werba sypać a w njej tči woznam, zo je ćěło z jětřeškami – typiskim zjawom wšelakich dźěćacych chorosćow – kaž posypane.