Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje (03.06.2015) „Heuschnupfen“

Mensch mit Heuschnupfen
prawa za wobrazy: colourbox.com

Nalěćo je krasny počas a wjeselimy so, zo w přirodźe wšo tak rjenje kćěje. Někotři ludźo pak maja runje nětko w nalěću problemy ze strowotu, dokelž jara čućiwje na wěste družiny kćenjow abo rostlinow reaguja. Němsce mjenuje so tuta alergiska reakcija ćěła “Heuschnupfen”, a z interneta zhonimy, zo je w Němskej samo kóždy 5. čłowjek potrjechjeny. Serbski wotpowědnik za pomjenowanje chorosće dotal w dwurěčnych słownikach nihdźe zapisany njeje. Posłowny přełožk němskeje zestajenki by była synowa smorkawa. Dokelž pak wony běžity nós a zwjetša tež čerwjenej woči njejstej jenož reakcija na syno, ale tež na kćějate trawy abo druhe kćenjowe próški, namjetuju serbski wotpowědnik alergiska smorkawa. Lubi alergikarjo, přeju wam tuž dobre polěpšenje. Tróštować Was wězo njemóžu, ale nětko znajmjeńša wěsće, kak reakcija wašeho ćěła na zjawy w přirodźe serbsce rěka.