Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje (10.06.2015) „W třoch njedźelach“

Kalenderblatt mit zwei Pinnadeln
prawa za wobrazy: colourbox

„Widźimy so zaso w třoch njedźelach“, takle słyšach njedawno někoho při rozžohnowanju rjec. Při tym sej tak myslach: Derje, widźimy so hišće trójce, ale w kotrych njedźelach? Ale hdyž přełožich sej sadu do němčiny: „Wir sehen uns in drei Wochen wieder“, mi switaše, zo bě něšto druhe měnjene. Nic, zo zetkamy so w třoch dalšich njedźelach, ale zo zetkamy so za tři njedźele. Mamy tu zaso raz němski wliw: Wězo wotpowěduje němskej prepoziciji „in“ najhusćišo serbske w abo we: in jenem Jahr – we wonym lěće, in eurem Haus – we wašim domje. Tola jeli dźe wo podaće časoweho wotstawka w přirunanju z přitomnosću, změni so w serbšćinje perspektiwa. Při podaću zdaleneho termina wužiwamy prepoziciju za, a to we woznamje, kiž wotpowěduje němskemu nach. Za tři njedźele je potajkim po tym, zo su so tři njedźele minyli, němsce nach drei Wochen abo nach dem Ablauf von drei Wochen. Ja pak so nětko rozžohnuju, a za tři njedźele so zaso z nowym rěčnym kućikom přizjewju.