Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje (02.09.2015) „Wetterleuchten“

Je lěćo, a lětsa je to skerje njeměrne lěćo. Wulka horcota wotměnja so z njewjedrami, wichorom a dešćom. Hrima so a błyska so a druhdy jewi so to, štož mjenuje so němsce Wetterleuchten – potajkim situacija, hdyž so hrimanje bliži a na njebju widźimy, zo so znazdala za mróčelemi błyska. Zwjetša při tym ani hrimot njesłyšimy. Kak na to prawje serbsce prajimy? Dokładny přełožk, někajke “wjedrowe swěćenje” wšak so tu woprawdźe njehodźi. Móžemy to wězo najprjedy raz jenož wopisować: znazdala so błyska abo wyše mróčelow so błyska. Druha móžnosć, zapisana hižo w słowniku Pfuhla, je wotwodźenka wot werba “so błyskać” – móže so mjenujcy tež rjec, zo so přebłyskuje – błyski takrjec swoje swětło přez mróčele sćelu, a wo hrimanju so scyła njerěči. Substantiw Wetterleuchten bychmy tak přełožili jako přebłyskowanje – po dialektalnym wurjekowanju w Kamjenskich stronach drje by to było šebóskwanjo abo šebóskwano. Lubi připosłucharjo, přeju wam wšěm a runje tak sebi samej, zo wostanje zwjetša při přebłyskowanju, wšak tajke prawe hrimanje nimo zwjetša witaneho dešća a čerstwišeho powětra tež husto wulke škody napara.