Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje (23.09.2015) „Aller guten Dinge sind drei“

Aller guten Dinge sind drei – tute němske přisłowo poćahuje so na magiski woznam trójki. Takle móžemy ironisce rjec, hdyž so pruwowanje dwójce nimokuli a trjebamy třeći pospyt. Je to tež prawy komentar, hdyž padnu w kopańcy třeće wrota za naše faworizowane mustwo. Ale kak prajimy to serbsce? W Serbskim přisłownym leksikonje tajki wobrot bohužel njenamakamy. Tuž sym raz w tekstowym korpusu za tym slědźiła a sym namakała wšelake warianty. Tak čitam pola Handrija Zejlerja, zo “dobrych wěcow wšěchsu tři”. To je poměrnje bliske němskemu přisłowu. We wšelakich dalšich žórłach pak namaka so hinaša formulacija: Tři wěcy su pře wšo dobre. Takle komentowaše so na přikład w Katolskim Posole lěta 1913 dwójce wotprajeny a třeći króć připowědźeny přilět Zeppelina do Budyšina. A zo bych nětko tež ja třeću móžnosć poskićiła, njech je hišće mjenowana ludowa mudrosć z přisłowneje zběrki Jana Radyserba Wjele: Dójny stólčk na třoch nohach najlěpje steji.