Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje (28.10.2015) „Solarfachwirt“

Nowe powołanja a nowe mjena powołanjow – hakle njedawno sym so w rěčnym kućiku wonej problematice wěnowała, a dźensa na zakładźe dalšeho přikłada z tym pokročuju. Mandźelski koleginy wukonja dźěławosć, kotraž so w němčinje z pomocu leksikaliskeje nowotwórby „Solarfachwirt“ pomjenuje. A serbsce? Najprjedy raz so wobhonich, što so scyła za wurazom „Fachwirt“ chowa. Je to kwalifikacija z hospodarskim profilom, wusměrjenjom překupča, kotraž je so w 1970atych lětach wuwiwała - runohódna mišterskemu pruwowanju. Serbski přełožk njeje w němsko-hornjoserbskich słownik zapisany.  Móhli tuž prajić, zo je to fachowy hospodar resp. fachowy překupc. A tuž je wotpowědnik němskeho „Solarfachwirt“ serbsce solarowy abo solarny fachowy hospodar abo překupc. A što wona wosoba w praksy čini? Wón abo wona stara so wo solarne připrawy, předawa a hlada je – a kupcow tež wotpowědnje poradźuje.