Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje (30.12.2015) Jeho abo swoje?

W nowej protyce wuhladach fotografiju molerki, kotraž steješe (citat) “před jeje mólbu” – a njemało so dźiwach, dokelž bě wuměłča wobraz tola sama namolowała. Potajkim měło rěkać, zo steješe “před swojej mólbu”. Je tole zmylk, kiž so w hornjoserbšćinje husto jewi. Problematiku korektneho wužiwanja pronomenow sym tež ja w swojich přinoškach rěčnych kućikow hižo wopisowała. Bych-li nětko prajiła, zo běchu to jeje rěčne kućiki, potom bych měniła přinoški swojeju koleginow Anje Pohončoweje abo Sonje Wölkoweje. A dokelž so nowe lěto bliži, je tuž wulki rozdźěl, hač přejeće swojim swójbnym, přećelam a susodam strowe nowe lěto – abo hač jeje, jeho abo jich swójbnym. Tuž přińdźće derje do noweho lěta a wužiwajće swobodny čas předewšěm ze swojej swójbu –a jeli při tym tež hišće na druhich mysliće, na jeho abo jeje swójbu – potom je tole čim spomóžniše!