Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje (20.01.2016) Dopokaz přichada

Tematika ćěkancow wobwliwuje tež rěče – tak tež serbšćinu. Rozprawnistwo w medijach žada sej wutworjenje nowych hornjoserbskich ekwiwalentow němskich nowotwórbow, kotrež so w zwisku z problematiku integrowanja azylantow zaběraja. Tak je moja kolegowka hakle njedawno rěčała wo prěnjej přijimarni, potajkim wo serbskim wotpowědniku za němsku zestajenku “Erstaufnahme-einrichtung”. Njedawno su politikarjo rozsudźili, wšěch přichadźacych ćěkancow spěšnišo zregistrować a jim wotpowědny wupokaz wustajić, kiž je so z mjenom “Ankunftsnachweis” němskej zjawnosći prezentował. A serbsce? Tu ma serbšćina wjacore móžnosće – móžemy prajić, zo je to wupokaz přichada abo přijězda, přijězdny abo přichadny wupokaz – abo tež dokładabo dopokaz přichada. Je drje to oficialne pomjenowanje za wony dokument – a w bóle powšitkownych kontekstach bych tež akceptowała wupokaz za ćěkancow, dokelž je to komunikatiwne a so hnydom z konkretnym předmjetom asociěruje.